Onderzoek burn-outpreventie

In samenwerking met partner De Padvinderij mindfulness heeft Stichting Vitamine Z HR-medewerkers en/of directieleden van zeven bedrijven uitgebreid geïnterviewd over burn-out en andere stressgerelateerde klachten. In die gesprekken hebben we stilgestaan bij de oorzaken van deze klachten, de lasten voor het bedrijf, de behoefte aan preventie versus de middelen die voor preventie beschikbaar zijn en eventuele valkuilen bij het aanbieden van preventie vanuit de werkgever. Dat onderzoek heeft veel informatie opgeleverd. Op deze pagina vindt u een samenvatting van deze resultaten.

We bezochten een breed palet van bedrijven: industrie, ict, media, fruitteelt, gezondheidszorg en consultancy. Overal was het beeld hetzelfde: het aantal medewerkers dat uitvalt met burn-out is de afgelopen jaren sterk gestegen. Bij kleine bedrijven was dat soms van 0 tot 1 of 2, bij grotere bedrijven werden verdubbeling tot verviervoudiging gerapporteerd.

Topje van de ijsberg

Meerdere bedrijven gaven aan dat burn-out de afgelopen jaren van een zeldzaam fenomeen is uitgegroeid tot een regelmatig optredend verschijnsel: veel bedrijven hadden te maken met meerdere burnt-out werknemers tegelijkertijd, waar het vroeger nooit gebeurde. Bovendien zijn de echte burn-outs nog maar het topje van de ijsberg. Met name bij grotere organisaties heeft HR geen zicht op de redenen van uitval, maar meerdere bedrijven schatten dat stressgerelateerde klachten een fors aandeel hebben in het totale ziekteverzuim.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • Burn-out en andere stressgerelateerde klachten zijn een groeiend probleem.
  • Verzuim en re-integratie zijn zeer grote kostenposten. De kosten kunnen oplopen tot een viervoud van het salaris van de medewerker in de betreffende periode.
  • Investeren in effectieve preventie kost een fractie van wat uitval kost.
  • Burn-out is het resultaat van een complex samenspel van factoren. Werkdruk kan een rol spelen, maar is nooit de enige oorzaak of zelfs maar de hoofdoorzaak.
  • Preventie begint bij effectievere zelfzorg, met name op het gebied van gezond omgaan met stress.

Meer informatie

Meer weten? Vraag het complete rapport aan via onderstaand formulier.

Logo stichting vitamine Z