Over Vitamine Z

Burn-out en depressie vormen een groot en groeiend probleem in de Nederlandse maatschappij. Is dat toeval, of is er in de moderne samenleving iets grondig mis?

De indruk dringt zich op dat onze prestatiemaatschappij een belangrijke factor is. Succes en perfectie zijn de norm geworden en bovendien een persoonlijke keuze. Wanneer je niet voldoet aan de norm, dan faal je als persoon. Dat is voor velen niet vol te houden. De norm van geluk werkt ongeluk in de hand – en depressie en burn-out.

Stichting Vitamine Z is opgericht in 2014 met als doel een gezondere houding te bevorderen. We willen het antidepressivum zijn voor een depressieve samenleving. De doelgroep zijn millennials: personen geboren na 1980, de groep die de afgelopen jaren ten prooi valt aan stressgerelateerde klachten als depressie en burn-out.

Om die doelgroep te bereiken, organiseert de stichting een jaarlijks festival, workshops, lezingen en cursussen. Overkoepelend thema is het vieren van imperfectie: iedereen faalt, iedereen twijfelt, iedereen komt soms zijn bed niet uit. Laten we dat normaliseren, en zo de norm van succes en geluk uitdagen. In 2018 is de stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In vijf jaar tijd heeft de stichting veel kennis en expertise opgebouwd rond de thema’s stress, burn-out en zingeving onder millennials. Ook beschikt de stichting over een groot netwerk van experts die werken met de doelgroep of onderzoek doen op deze terreinen. Het ontwikkelen van een training(sprogramma) voor het bedrijfsleven is voor de stichting een logische uitbreiding van het werkgebied.

Stichting Vitamine Z is een non-profitorganisatie. Dat betekent dat eventuele winsten uit het trainingsaanbod worden ingezet voor de programmering en andere instrumenten om de missie te verwezenlijken.