WHO: burn-out verdient aandacht

  • door
WHO ziet burn-out als beroepsgerelateerd fenomeen

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft burn-out als “beroepsgerelateerd fenomeen” opgenomen in haar International Classification of Diseases (ICD-11). Als volgende stap wil de WHO evidence-based richtlijnen gaan ontwikkelen voor preventie.

Het is veel in het nieuws deze dagen: de WHO zou burn-out erkend hebben als ziekte. Dat beeld klopt echter niet: de internationale organisatie zag zich zelfs genoodzaakt een verklaring uit te doen gaan waarin de misvatting wordt rechtgezet.

Chronische stress

Burn-out is een “occupational phenomenon”, oftewel een beroepsgerelateerd fenomeen, aldus de WHO. De organisatie beschrijft burn-out als “het resultaat van chronische stress op het werk die niet succesvol wordt gemanaged“. Wie aan burn-out lijdt, heeft last van verminderde energie of uitputting, gevoelens van distantie of cynisme jegens het werk en een verminderd vermogen om werk gedaan te krijgen. Burn-out is dan misschien niet direct een ziekte, het is wel een fenomeen dat mensen naar de geestelijke gezondheidszorg drijft.

Omgaan met stress

Interessant aan deze definitie van de WHO is, dat de internationale organisatie een direct verband ziet tussen burn-out en het niet effectief omgaan met stress. In de Vitamine Z-training Regie op je energie staat adequate omgang met stress centraal. Deelnemers leren stress herkennen aan de hand van hun persoonlijke signalen, en vervolgens adequaat te handelen om die stress binnen de perken te houden. Ook leren zij het belang van herstel na stressvolle gebeurtenissen. Zo doen zij een stevige basis op voor zelfzorg bij stress. De training is daarmee dan ook een effectieve eerste stap voor preventie van burn-out onder medewerkers.